Văn bản chỉ đạo điều hành

Số: 2569/STP-PBGDPL

Về việc phối hợp tổ chức hưởng ứng, truyền thông về ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020

lượt xem: 2 | lượt tải:1

Số: 2551/HĐPH

Công văn số 2551/HĐPH về việc tự kiểm tra và kiểm tra công tác PBGDPL, HGCS, xây dựng cấp xã đạt CTCPL năm 2020

lượt xem: 3 | lượt tải:1

2640/KH-UBND

Kế hoạch của UBND tỉnh Tây Ninh thực hiện Kết luật số 80-KL/TW của Ban Bí thư

lượt xem: 4 | lượt tải:2

Số: 2345/QĐ-HĐPH

Quyết định thành lập Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử PBGDPL tỉnh Tây Ninh

lượt xem: 3 | lượt tải:1

Số: 1811/QĐ-HĐPH

Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Trang Thông tin điện tử PBGDPL tỉnh Tây Ninh

lượt xem: 5 | lượt tải:2
Văn bản quy phạm pháp luật

Số: 33/2020/QĐ-TTg

Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về Tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 - 2025

lượt xem: 2 | lượt tải:2

Số: 124/2020/NĐ-CP

Nghị định số 124/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại

lượt xem: 4 | lượt tải:1

Số: 32/2020/QĐ-TTg

Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID

lượt xem: 1 | lượt tải:1

22/2020/QĐ-TTg

Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ

lượt xem: 8 | lượt tải:7

88/2020/NĐ-CP

Nghị định số 88/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc

lượt xem: 9 | lượt tải:6
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây